Virtamylly Virtamylly

Uravalmennuspalvelut yrityksille

VIRTAMYLLY \ PALVELUT \ URAVALMENNUSPALVELUT YRITYKSILLE

Uravalmennuspalvelut yrityksille

Uravalmennus löytää erilaisia polkuja työelämään ja tukee esimiestyötä

Työkykykoordinaattori on työssä jatkamisen ja työhön paluuta edistävä ammattilainen. Työkykykoordinaattorit tukee työntekijää ja työnantajaa, jotta työnkuva saadaan vastaamaan työntekijän työkykyä. Keinoja on monia, esimerkiksi nykyisen työnkuvan muokkaus, toinen työnkuva, opiskelu, osa-aikatyöskentely jne. Ratkaisut muodostuvat yksilöllisesti työntekijälähtöisesti työnantajan mahdollisuuksia kunnioittaen. Virtamylly on yritysten tukena, kun on ajankohtaista miettiä työntekijöiden sitouttamista ja aktivoimista. Uravalmennus toimii myös esimiehen tukena ja valmennukseen voidaan liittää esimiestyön kehittämisen palvelut.

Toiminnan tavoite

Työkykykoordinaattorin toiminnan tavoitteena on edistää työntekijöiden työkyvyn ja työnkuvan vastaavuutta. Oikea-aikaisella toiminnalla pyritään pidentämään työuria ja lisätään näkökulmia osatyökykyisyyden ja työn muokkauksen mahdollisuuksista. Toiminnalla pystytään ehkäisemään väärästä työnkuvasta johtuvia sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet muodostetaan aina yhdessä asiakasyrityksen kanssa sekä esimiestyön tarpeiden, että työntekijöiden työurien näkökulmasta.

Yksilöllisesti ja yhteisesti

Työkykyä voidaan edistää yksilöllisten kontaktien lisäksi erilaisilla koulutuksilla ja suunnitelmallisilla tietoiskuilla. Virtamylly tarjoaa yrityksille yksilöllisesti suunniteltuja työkyvyn edistämisen palveuita.

Kustannukset

Palvelut räätälöidään yrityskohtaisesti, joten palvelut hinnoitellaan tarjouspohjaisesti. Yksilöpalveluita on mahdollista hankkia tuntiveloituksella. Luennot yrityksille tarjouspyyntöjen perusteella.

Kaikki palvelut on saatavissa sekä lähi- että etäpalveluina.