Virtamylly Virtamylly

Mielenterveyden ensiapu® 1-koulutus

VIRTAMYLLY \ PALVELUT \ MIELENTERVEYDEN ENSIAPU 1 KOULUTUS

Koulutukset kohdennetusti yrityksen tai ryhmän tarpeisiin

Ryhmä voi muodostua työporukasta, harrastusryhmästä tai olla yleiskoulutuksena yksityisille henkilöille sovittuna ajankohtana. Tavoitteellinen ryhmäkoko on 10-15 henkilöä.

Koulutuksessa osallistuja

  • Saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • Rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä
  • Saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä

Koulutuksessa on viisi osiota:

  • Mitä hyvä mielenterveys on?
  • Tunnetaidot
  • Elämän monet kriisit
  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
  • Elämänhallinta

Koulutuksen hintaan sisältyy 14 tunnin koulutus ja Suomen Mielenterveysseura ry:n julkaisema Mielenterveys elämäntaitona -kirja (á 30€).