Virtamylly Virtamylly

Itsensä tunteminen on tärkeää missä tahansa elämäntilanteessa. Parhaat vastaukset löytyvät, kun kysytään parhaita kysymyksiä.

Virtamylly tarjoaa hyvinvointia tukevia valmennuspalveluita. Painopisteenä on itsensä tunteminen, työkyvyn edistäminen sekä motivaatio. Palvelumme toteutetaan toimipisteessämme, verkossa tai asiakkaan omissa tiloissa.

Itsensä tunteminen on panostamista omaan hyvinvointiin

Jokaisen elämään kuuluu ajanjaksoja, jolloin kyseenalaistamme osia tai asioita elämässämme. Itsetuntemus vahvistaa itsetuntoa ja antaa vahvuutta omaan elämään liittyvässä päätöksenteossa.

Virtamyllyn tavoitteena on tarjota ratkaisukeskeistä, yksilöllistä ja ymmärtävää valmennusta. Yksilövalmennuksen lisäksi on mahdollisuus myös parivalmennukseen.

Tiimivalmiuksien parantaminen

Tiimivalmennuksissa pureudutaan ja tutustutaan tiimin jäsenten ominaisuuksiin ja hyödynnetään tätä tietoa tiimin kehittämisessä. Valmennuksessa on mahdollista keskittyä myös yksittäisiin työhyvinvoinnin osa-alueisiin tai kehittää tiimin yhteistyötä esimerkiksi tiimin motivaatioprofiileja hyödyntäen. Tunnistamalla tiimin motivaatioprofiilit pystytään kehittämään työtä ja toimintaa vastaamaan paremmin jokaisen työntekijän ja esimiehen tarpeita. Tiimivalmennuksessa on tavoitteena myös toisten erilaisuuden ymmärtämisen lisääminen. Tiimivalmennuksen tavoitteet käydään vielä yhdessä läpi ennen valmennuksen aloittamista.

Luentoja ja koulutuksia myös etänä

Työhyvinvoinnin johtaminen, työkyky, motivaatio ja motivoiminen ovat vahvoja osaamisalueitani, joista käyn kertomassa eri kokoisille yleisöille.

Virtamylly järjestää tilausten perusteella työyhteisöille ja muille ryhmille räätälöityjä Mielenterveyden ensiapu®1 koulutuksia.

Kaikki palvelumme on saatavissa etä- ja lähipalveluina